Minder budget voor leren en ontwikkelen


“Scholing is een investering die altijd loont – zeker nu. Het maakt je medewerkers klaar voor de veranderingen die de toekomst ook ná corona brengt.”

Homam Karimi

CEO Studytube

L&D en de coronacrisis

Opleidingen en persoonlijke ontwikkelingen kunnen meer perspectief bieden in een onzekere arbeidsmarkt, die – onder druk van de coronacrisis – voortdurend verandert. Nederlandse HR-professionals lijken het belang van die scholing in te zien: bij de meeste ondervraagde bedrijven kunnen medewerkers gebruikmaken van een leerbudget.

Is er in jouw organisatie voor medewerkers budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen?


HR-professionals (n=421)

Ja, een persoonlijk budget waarover de medewerker zelf kan beschikken

Ja, een persoonlijk budget waarover de medewerker niet zelf kan beschikken

Ja, een teambudget

Ja, er is een algemeen potje voor medewerkers en hier kan aanspraak op worden gemaakt

Anders, namelijk

Nee

Hoeveel budget was er vorig jaar beschikbaar voor leren en ontwikkelen (gemiddelde per medewerker)?


HR-professionals (n=394)

Tussen €0 en €999 per werknemer

Tussen €1.000 en €1.999 per werknemer

Meer dan €2.000 per werknemer

Uiteenlopende bedragen

De cijfers tonen aan dat de geplande leerbudgetten erg kunnen verschillen qua grootte. Bij 33% van de HR-professionals ligt het leerbudget tussen €0 en €999 per medewerker. 29% werkt dan weer met een groter potje, waarvan de waarde tussen €1.000 en €1.999 ligt. Bijna één vijfde (19%) geeft aan dat het bedrijf meer dan €2.000 reserveert per werknemer.

Minder budget voor leren en ontwikkelen

Hoewel HR-professionals graag willen investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers, voelt een deel van hen zich bij de budgettering gedwarsboomd door het coronavirus. Maar liefst 25% geeft namelijk aan dat er (veel) minder leerbudget is ten gevolge van de coronacrisis.

Is er door de coronacrisis minder, evenveel of meer budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen?


HR-professionals (n=321)

Dit wil je wellicht ook weten...

Lees nog meer over Learning & Development in onze e-books en whitepapers. Je vindt ze terug op onze website.

Ontdek het meest inspirerende leerplatform van Nederland!

Facebook Twitter LinkedIn