Wie niet leren wil, moet voelen – of niet?


Wat gebeurt er als medewerkers hun leerdoelen niet halen? Volgt er dan een "sanctie", zoals gemiste promoties of bonussen? De consequenties lijken in de praktijk mee te vallen.

Weinig sancties

Een leercultuur kan niet bloeien zonder vlotte communicatie tussen de verschillende lagen van de organisatie. Het moet te allen tijde duidelijk zijn wie welke rol speelt in de uitvoering en promotie van het leerbeleid, en medewerkers moeten zich bewust zijn van hun unieke leerdoelen.

Door verwarring en vage verantwoordelijkheden kan dat proces al vastlopen nog vóór het goed en wel begonnen is. Op die manier is het erg moeilijk om een leerdoel succesvol te behalen.

Organisaties kunnen de motivatie van hun werknemers vergroten door leerdoelen te verbinden met beloningen en "sancties". In de praktijk heeft een onbereikt leerdoel echter zelden drastische gevolgen.

Slechts een minderheid van de HR-professionals (28%) en leidinggevenden (16%) vermeldt dat medewerkers die te weinig leren een bonus of promotie missen bij wijze van "straf". Bij de medewerkers heeft 12% dezelfde mening; 21% is zich niet bewust van eventuele consequenties.

Stelling: Als medewerkers hun leerdoelstelling(en) niet halen, dan heeft dat directe gevolgen


% (Zeer) eens

Een opleider aan het woord

Waar komt die ruis tussen HR en het middenkader vandaan? We vroegen Franc Hogguer, Managing Partner bij Blanchard Nederland, waar de schoen volgens hem wringt.

Franc Hogguer

Managing Partner bij Blanchard Netherlands

Ken Blanchard Companies is een bedrijf voor leiderschapstraining en -ontwikkeling met meer dan 35 jaar ervaring in het trainen van miljoenen managers over de hele wereld om het beste in hun mensen naar boven te halen, geweldige werkplekken te creëren en bedrijfsresultaten te realiseren.

image

Hoe kijk jij aan tegen deze cijfers, Franc? Nou, wat vooral opvalt is de kloof tussen HR en het middenkader. Dat bevestigt ook direct wat wij zien in de praktijk, namelijk dat HR de ontwikkeling van medewerkers benadert vanuit hun eigen perspectief. Wat me verder opvalt is dat het niet duidelijk is wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft.

Wie zou volgens jou welke verantwoordelijkheid moeten hebben? Als het gaat om de ontwikkeling van medewerkers? Iedereen! HR heeft als taak om de L&D-strategie te koppelen aan organisatiedoelstellingen en die ambities te ondersteunen met de juiste skill development. De leidinggevende is daarvan het verlengstuk, terwijl medewerkers op de hoogte moeten zijn van de beschikbare leer- en ontwikkelmogelijkheden.

Toch laten de cijfers iets anders zien. Hoe komt dat, denk je? Dat kan meerdere oorzaken hebben. Misschien gaat HR geen dialoog aan met het middenkader, of is het voor hen te moeilijk om L&D op de agenda te krijgen. Of misschien geeft HR de managers te veel ruimte, waardoor zij op hun beurt meer gaan focussen op andere prioriteiten.

Waar ligt volgens jou de oplossing? Om L&D te incorporeren is het van belang dat men de noodzaak ervan inziet. Daarom is het essentieel om L&D te kwantificeren, want alleen dan krijg je het op de agenda van de directie.

Wat je vervolgens wil is dat L&D gedragen wordt vanuit alle disciplines. HR zal op de stoel moeten gaan zitten van leidinggevenden en medewerkers om te begrijpen waar zij mee te maken hebben. Daarnaast zouden leidinggevenden en medewerkers continu in dialoog moeten zijn over hun ontwikkeling. Dit zou, wat mij betreft, dan ook altijd een vast agendapunt moeten zijn tijdens de beoordelingscyclus.

Zouden hier dan ook regels voor opgesteld moeten worden? Ik zou het eerder een richting willen noemen. Verduidelijk voor elke medewerker welke leermogelijkheden er beschikbaar zijn voor zijn of haar functie en verantwoordelijkheden. De rol van de leidinggevende is hierin essentieel. De moderne manager is de facilitator die de medewerker proactief helpt aan de juiste skills, ook wanneer de medewerker daar niet zelf om vraagt. Ook zijn managers – naast de commerciële performance – verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang.

Hoe zie jij de toekomst van L&D voor je? Ik denk dat HR en L&D een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen. Hierdoor wordt het een vanzelfsprekendheid om HR te raadplegen bij strategiebepaling.

Dit wil je wellicht ook weten...

Lees nog meer over Learning & Development in onze e-books en whitepapers. Je vindt ze terug op onze website.

Ontdek het meest inspirerende leerplatform van Nederland!

Facebook Twitter LinkedIn