Het leerbudget: een grote onbekende


Hoewel de meeste Nederlandse bedrijven over een leerbudget beschikken, is het precieze bedrag voor velen een raadsel. Dat geldt zowel voor medewerkers en leidinggevenden als voor de HR-verantwoordelijken zelf.

Verschillende types leerbudget

Nederlandse bedrijven gebruiken leerbudgetten in allerlei vormen en maten. Bij de ondervraagde HR-professionals geeft 26% aan dat er een teambudget is; een algemeen potje voor medewerkers belandt nipt op de tweede plek (25%). De groep leidinggevenden draait die rangschikking om: 31% vermeldt het bestaan van een algemene geldbuidel, terwijl 20% vertelt dat hun organisatie met een teambudget werkt. Ook bij de medewerkers zegt een aanzienlijk deel (28%) dat een algemeen bedrag vastligt. Opvallend: 16% meent dat er helemaal geen sprake is van een budget voor leren en ontwikkelen binnen hun bedrijf. Is dit een weerspiegeling van de realiteit, of zijn ze eenvoudigweg niet op de hoogte?

Is er in jouw organisatie budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen?


Gemiddelde per medewerker

Hoe groot is het leerbudget?

"Weet ik niet"

Iets meer dan één vijfde van de HR-verantwoordelijken (21%) plaatst het leerbudget van hun organisatie in de categorie "500 - 999 euro". Maar liefst 19% van deze groep ondervraagden weet het antwoord niet.

Het aandeel dat "weet ik niet" antwoordt staat bij de ondervraagde medewerkers en leidinggevenden zelfs afgetekend aan de leiding. Maar liefst 67% van de medewerkers en 48% van de leidinggevenden kunnen niet zeggen hoeveel leerbudget hun organisatie vorig jaar beschikbaar stelde.

Hoeveel budget was er vorig jaar beschikbaar voor leren en ontwikkelen?


Gemiddelde per medewerker

Dit wil je wellicht ook weten...

Lees nog meer over Learning & Development in onze e-books en whitepapers. Je vindt ze terug op onze website.

Ontdek het meest inspirerende leerplatform van Nederland!

Facebook Twitter LinkedIn