Uit het oog, uit het hart


Waarom blijft een deel van het leerbudget onaangeroerd achter? Zowel HR-verantwoordelijken als leidinggevenden en medewerkers duiden unaniem één hoofdoorzaak aan.

Human Resources

Bijna de helft van de HR-verantwoordelijken geeft aan dat leren en ontwikkelen geen prioritaire positie bekleedt binnen de organisatie. Andere activiteiten staan hoger gerangschikt, zodat men trainingen gemakkelijk uitstelt of afzegt.

Ook vertelt 34% dat het leerproces niet direct gekoppeld is aan beloningen, zoals bijv. loonsverhogingen, bonussen of promoties. Mogelijk remt deze factor de intrinsieke motivatie van de medewerkers af.

De betrokkenheid van de medewerkers speelt eveneens een belangrijke rol. Een kwart van de HR-verantwoordelijken wijst erop dat het personeel onvoldoende op de hoogte is van het leeraanbod, en hetzelfde percentage zegt dat werknemers niet of onvoldoende weten dat er budget aanwezig is voor hun leerbehoeften en -doelen.

Waarom wordt het leerbudget niet volledig benut?


HR-professionals (n=256)

Medewerkers zijn niet of onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod

Medewerkers zijn moeilijk te motiveren om te leren en ontwikkelen

De leidinggevende stimuleert het personeel niet om trainingen te volgen

De trainingen die worden aangeboden zijn van onvoldoende kwaliteit

Het volgen van trainingen is niet gekoppeld aan beloningen (bijv. loon, promotie, status)

Andere activiteiten/werkzaamheden krijgen prioriteit, waardoor trainingen worden uitgesteld/afgezegd

De trainingen die worden aangeboden sluiten niet goed genoeg aan bij de werkzaamheden

Medewerkers weten niet hoe ze zich kunnen inschrijven voor trainingen

Medewerkers weten niet of onvoldoende dat het budget er is

Anders, namelijk:

Leidinggevenden

Ook bij de leidinggevenden legt een groot deel (51%) de "schuld" bij de lage prioriteit van Learning & Development in het bedrijf.

Op de tweede plek vinden we dan weer twee redenen terug (beiden 33%). De afwezigheid van beloningen komt opnieuw aan bod; daarnaast ervaren leidinggevenden ook dat medewerkers in het algemeen moeilijk te motiveren zijn om te leren en om zichzelf te ontwikkelen.

Waarom wordt het leerbudget niet volledig benut?


Leidinggevenden (n=121)

Medewerkers zijn niet of onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod

Medewerkers zijn moeilijk te motiveren om te leren en ontwikkelen

Ik weet niet goed hoe ik mijn team/afdeling zou moeten stimuleren om trainingen te volgen

De trainingen die worden aangeboden zijn van onvoldoende kwaliteit

Het volgen van trainingen is niet gekoppeld aan beloningen

Andere activiteiten/werkzaamheden krijgen prioriteit, waardoor trainingen worden uitgesteld/afgezegd

De trainingen die worden aangeboden sluiten niet goed genoeg aan bij de werkzaamheden

Medewerkers weten niet hoe ze zich kunnen inschrijven voor trainingen

Medewerkers weten niet of onvoldoende dat het budget er is

Ik als leidinggevende weet niet of onvoldoende dat het budget er is

Anders, namelijk:

Medewerkers

Net als HR-professionals en leidinggevenden wijzen ook de medewerkers met een beschuldigende vinger naar andere activiteiten, die door hun hogere prioriteit het leer- en ontwikkelproces naar de achtergrond verbannen; 31% van hen vernoemt dit als een mogelijke reden.

Verder geeft 26% toe dat ze niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het beschikbare leeraanbod. Een iets kleinere groep (24%) vindt dan weer dat de opleidingsmogelijkheden niet goed genoeg aansluiten op hun dagelijkse werkzaamheden.

Waarom wordt het leerbudget niet volledig benut?


Medewerkers (n=247)

Ik ben niet of onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod

Ik word niet gemotiveerd om te leren en ontwikkelen

De trainingen die worden aangeboden zijn van onvoldoende kwaliteit

Het volgen van trainingen is niet gekoppeld aan beloningen

Andere activiteiten/werkzaamheden krijgen prioriteit, waardoor trainingen worden uitgesteld/afgezegd

De trainingen die worden aangeboden sluiten niet goed genoeg aan bij mijn werkzaamheden

Ik weet niet goed hoe ik me kan inschrijven voor trainingen

Ik weet niet of er budget is

Anders, namelijk:

Meer en meer klanten hebben behoefte aan een diepgaand inzicht in het leerbudget. Die nood is gegrond: alleen door precies te weten hoeveel geld je hebt – en hoe je het besteedt – kan je het budget optimaal benutten.

Wessel Brouwer, Implementatieconsultant bij Studytube

Niet op de hoogte, wel tevreden

Het valt op dat in elke groep respondenten een zekere tevredenheid domineert. Zowel HR-verantwoordelijken (51%) en leidinggevenden (59%) als medewerkers (72%) geven aan dat ze blij zijn met de huidige stand van zaken rond het leerbudget. Een kleiner deel van de HR-professionals (35%) en de medewerkers (26%) zou graag een groter leerbudget willen.

Toch zeggen grote aantallen onder diezelfde ondervraagden (respectievelijk 19%, 48% en 67%) dat ze niet weten hoeveel budget de organisatie opzijzet voor het leer- en ontwikkelproces van de medewerkers. Mogelijk zorgt het gebrek aan bewustzijn (door onvoldoende communicatie?) ervoor dat werknemers nog niet volop de vruchten kunnen plukken van een vitale leercultuur – wat je niet hebt, kun je niet missen.

Welke uitspraak over het leerbudget is het meest op jou van toepassing?


HR-professionals (n=421)

Ik zou er meer budget voor willen vrijmaken

Ik vind dat er te veel budget aan wordt besteed

Ik ben tevreden met de huidige stand van zaken

Welke uitspraak over het leerbudget is het meest op jou van toepassing?


Leidinggevenden (n=250)

Ik zou de medewerkers uit mijn team meer gebruik moeten laten maken van het budget

Ik vind dat er te veel budget aan wordt besteed

Ik ben tevreden met de huidige stand van zaken

Welke uitspraak over het leerbudget is het meest op jou van toepassing?


Medewerkers (n=458)

Ik zou meer budget willen voor opleiding

Ik heb te veel budget

Ik ben tevreden met de huidige stand van zaken

Dit wil je wellicht ook weten...

Lees nog meer over Learning & Development in onze e-books en whitepapers. Je vindt ze terug op onze website.

Ontdek het meest inspirerende leerplatform van Nederland!

Facebook Twitter LinkedIn