De leeromgeving: onbekend maakt onbemind


Ondanks hun slechts gedeeltelijke benutting van het leerbudget tonen HR-verantwoordelijken wel degelijk interesse in de opbouw van een leercultuur. Uit de cijfers blijkt dat ze graag investeren in een geschikte leeromgeving voor de scholing van hun medewerkers.

Online Academy op nummer één

Bij de inrichting van de bedrijfsinterne leeromgeving spreken HR-verantwoordelijken vooral een voorkeur uit voor de Online Academy (41%). Op een dergelijk platform kunnen alle medewerkers de beschikbare leermogelijkheden terugvinden op één centrale leerplek.

Ook online trainingsbibliotheken zijn een populaire keuze bij HR-professionals (38%). Daar kunnen werknemers online trainingen zoeken én volgen.

Op de derde plaats staat het Learning Management System of LMS (29%), waar de HR-afdeling alle leeractiviteiten bijhoudt en – indien nodig – bijstuurt.

Welke Learning Tools gebruikt jouw organisatie?


HR-professionals (n=421)

Online Academy, als centrale leerplek om de ontwikkelmogelijkheden inzichtelijk te maken

Learning Management System (LMS), om alle leeractiviteiten te managen en te monitoren

Auteurstool, om zelf leercontent te maken en bedrijfsspecifieke trainingen te ontwikkelen

Digitale opleidingsintermediair, voor het boeken van trainingen bij externe opleiders

Online trainingsbibliotheek, waar medewerkers online trainingen kunnen volgen

Geen

Anders, namelijk:

Weet niet

"Weet ik niet" (vervolg)

De blik van medewerker en middenkader

Wanneer we leidinggevenden en medewerkers vragen naar de leerinstrumenten van hun werkgever, dan bevestigen die cijfers de populariteit van de Online Academy en de digitale trainingsbibliotheek. Toch is dat niet het opvallendste resultaat.

Bij de medewerkers weet 32% naar eigen zeggen niet welke tools hun organisatie in huis heeft om hun leerproces te vergemakkelijken; 14% meent dat die hulpmiddelen er helemaal niet zijn.

Dat is echter niet alles. Zo is maar liefst één vijfde van de leidinggevenden (20%) niet op de hoogte van de aanwezige Learning Tools in het bedrijf. Daardoor kunnen zij hun medewerkers wellicht niet de juiste begeleiding en sturing bieden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Welke Learning Tools gebruikt jouw organisatie?


HR-professionals, leidinggevenden en medewerkers

Dit wil je wellicht ook weten...

Lees nog meer over Learning & Development in onze e-books en whitepapers. Je vindt ze terug op onze website.

Ontdek het meest inspirerende leerplatform van Nederland!

Facebook Twitter LinkedIn