Wie doet wat? Een onduidelijke rolverdeling


Wie moet het leerbeleid omzetten in de praktijk en zo de basis leggen voor een florerende leercultuur? De bal lijkt in meerdere kampen te liggen.

De uitvoering van het leerbeleid

Wie een leerbeleid wil laten uitmonden in succes, moet de oversteek (durven) maken naar de praktijk. Toch is het bij Nederlandse bedrijven niet altijd duidelijk wie die brug moet bouwen.

Zowel HR-professionals (34%) als leidinggevenden (33%) zien die praktische uitvoering als een onderdeel van hun eigen takenpakket.

Bij de medewerkers vindt 21% dat de executie van de leerstrategie een opdracht is voor de HR-afdeling. Een identiek aandeel weet niet wie verantwoordelijk is.

Wie is er in jouw organisatie hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van het leerbeleid?


Uitvoeren van leerbeleid

Wie heeft in jouw organisatie de regie over het leer- en ontwikkelproces van de medewerkers?


Regie over leren en ontwikkelen van de medewerker

De regie over het leerproces van de medewerkers

In een vitale leercultuur is het duidelijk wie het leer- en ontwikkelproces van de werknemers regisseert. Toch blijkt de definiëring van die rol vaak een struikelblok, waardoor het leerbeleid hapert op de weg tussen theorie en praktijk.

Bijna één derde van de HR-verantwoordelijken (30%) wijst deze opdracht toe aan het middenkader en 31% van de leidinggevenden deelt die mening.

Bij de werknemers ligt dat anders. In die groep legt maar liefst 28% de verantwoordelijkheid over hun eigen groei en ontwikkeling bij zichzélf. Ook hier moet een aanzienlijk aantal ondervraagden (17%) echter het antwoord schuldig blijven.

Vorming en opvolging van leerbeleid

Elke leercultuur start met een weldoordacht leerbeleid. Maar wie moet die eerste stap zetten? In elke groep respondenten is de meerderheid verdeeld tussen HR en de directie.

Van alle ondervraagde HR-professionals vindt 35% dat zij de strategie zélf moeten opstellen, terwijl 33% dat van de directie verwacht. Bij de leidinggevenden legt 38% deze taak neer bij HR, en kiest 24% voor de directie.

Ook medewerkers kijken eerst naar de HR-afdeling (32%) en daarna naar de directie (23%). Toch blijft onwetendheid ook voor deze vraag nadrukkelijk meespelen: 25% van de werknemers kan geen antwoord geven.

Wie is er in jouw organisatie hoofdverantwoordelijk voor de opstelling van het leerbeleid?


Opstellen van leerbeleid

Wie is er in jouw organisatie hoofdverantwoordelijk voor de meting van de resultaten van het leerbeleid?


Meten van resultaat (ROI)

Meting van de resultaten

De vorming en uitvoering van het leerbeleid gaan hand in hand met de nauwkeurige opvolging en interpretatie van de resultaten (ROI). Hierbij valt de verdeeldheid op tussen HR en het middenkader: beide groepen (respectievelijk 35% en 29%) eisen die verantwoordelijkheid op.

Medewerkers lijken de voorkeur te geven aan het middenkader (17%, tegenover 12% voor HR), maar het gebrek aan bewustzijn sluimert voort: 39% geeft "ik weet het niet" als antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de rapportage op het leerbeleid.

Dit wil je wellicht ook weten...

Lees nog meer over Learning & Development in onze e-books en whitepapers. Je vindt ze terug op onze website.

Ontdek het meest inspirerende leerplatform van Nederland!

Facebook Twitter LinkedIn