Studytube Learning & Development Monitor 2021

Wat is de stand van zaken op het gebied van Leren & Ontwikkelen in Nederlandse organisaties met meer dan 200 medewerkers? Je leest het antwoord in de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een omvangrijke marktstudie die jaarlijks wordt uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van Studytube.

De impact van de coronacrisis

In dit eerste rapport, Leren en ontwikkelen in coronatijd, gaan we in op de impact die de coronacrisis op Learning & Development gehad heeft.

Beleid vs behoefte

In rapport twee, Beleid versus behoefte, bekijken we hoe de behoefte naar Learning & Development aansluit op het aanbod en beleid van bedrijven.

Lerende organisatie: Wie voert de regie?

In rapport drie, Lerende organisatie: Wie voert de regie?, blijkt het verschil in perceptie op Learning & Devlopment tussen HR, managers en medewerkers.

Leerbudgetten en -Tools

In rapport vier, Leerbudgetten en -Tools, zien we de verschillen in budgetten voor leren en ontwikkelen binnen Nederlandse bedrijven, en de tooling die door professionals worden ingezet.

De rapporten

Het onderzoek is opgedeeld in vier thema's: de impact van de coronacrisis, het belang van L&D, de rol van de leidinggevende en budget & tooling. De eerste resultaten zijn binnen en verpakt in een vriendelijke te lezen rapport. Lees het nu om te weten welke impact de coronacrisis heeft op leren & ontwikkelen en houdt de website in de gaten, want binnenkort verschijnt deel twee over het belang van L&D.

1.129 respondenten

Over dit onderzoek

In opdracht van Studytube peilde onderzoeksbureau Motivaction bij 1.129 respondenten, waarvan 421 HR-professionals (37%), 458 medewerkers (41%) en 250 leidinggevenden (22%) naar de strategische rol van L&D, hoe en waarom Nederlandse bedrijven willen leren, en de onvermijdelijke impact van de coronacrisis. Het leidde tot een reeks inspirerende inzichten, die we in vier hoofdstukken zullen delen met het grote publiek. Zo brengen Studytube en Motivaction samen de Nederlandse L&D-situatie uitgebreid in kaart, om nadien op jaarlijkse basis trends op te volgen en te duiden.

Thema rapport 3: Lerende organisatie: Wie voert de regie?

De oplossing voor het ontwikkelen, verspreiden en afstemmen van kennis binnen organisaties.

Facebook Twitter LinkedIn