De roze bril van HR


Terwijl de meeste HR-verantwoordelijken hun eigen leerbeleid bekijken door een optimistische lens, kleurt het beeld bij leidinggevenden en medewerkers minder positief.

L&D en de beoordelingscyclus

Maar liefst 61% van de HR-professionals zegt dat Leren & Ontwikkelen een vast onderdeel is van de beoordelingscyclus, zoals bijvoorbeeld bij functioneringsgesprekken of evaluaties.

Leidinggevenden en medewerkers vertellen een ander verhaal. Bij de leidinggevenden deelt 48% de mening van HR; bij de medewerkers is dat nog iets lager: 40%.

Het is dus mogelijk dat het theoretische leerbeleid goede voornemens heeft, maar dat die simpelweg de werkvloer niet of onvoldoende bereiken.

Stelling: L&D is een vast onderdeel van de beoordelingscyclus


% (Zeer) eens

Stelling: Managers en leidinggevenden hebben concrete leerdoelstellingen voor medewerkers


% (Zeer) eens

Concrete leerdoelen

Een meerderheid van de HR-verantwoordelijken (57%) geeft aan dat het middenkader concrete leerdoelstellingen hanteert voor het ontwikkelproces van de medewerkers.

Op het eerste gezicht lijkt dat een goede start, maar de ondervraagde leidinggevenden en werknemers zijn minder enthousiast. Wanneer men vraagt of zij als medewerker concrete leerdoelstellingen hebben, zakt het aandeel dat het "(zeer) eens" is tot respectievelijk 50% en 32%.

Ook hier is het mogelijk dat het leerbeleid in theorie allerlei leerdoelen voorschrijft, maar dat die (nog) geen vertaling vinden in de praktijk.

Het lot van feedback

Elk leerbeleid heeft voortdurende reflectie en kritische evaluatie nodig om relevant te blijven voor de betrokken medewerkers. Door gebruikservaringen bij te houden en correct te interpreteren, is het gemakkelijker om de bestaande leercultuur te onderhouden.

Een identiek aantal HR-verantwoordelijken en leidinggevenden (beiden 53%) verklaart dat ze die feedback verwerken als input voor het overkoepelende leerplan.

Bij de medewerkers daalt dat percentage naar 40%.

Stelling: We gebruiken feedback uit functioneringsgesprekken voor de ontwikkeling van ons leerplan


% (Zeer) eens

β€œDe rol van de leidinggevende is essentieel. De moderne manager is de facilitator die de medewerker proactief helpt aan de juiste skills, ook wanneer de medewerker daar niet zelf om vraagt.”

Franc Hogguer

Managing Partner, Blanchard Nederland

Dit wil je wellicht ook weten...

In dit derde deel van de L&D Monitor lees je meer over de rolverdeling in de uitvoer van het leerbeleid in Nederlandse organisaties. In eerdere edities onderzochten we de invloed van de coronacrisis op het leerproces en de verhouding tussen leerbeleid en -behoefte. Benieuwd naar de uitkomsten? Schrijf je dan nu in voor onze speciale L&D Monitor-nieuwsbrief en mis geen enkel cijfer!

De oplossing voor het ontwikkelen, verspreiden en afstemmen van kennis binnen organisaties.

Facebook Twitter LinkedIn