Geen L&D, geen toekomst


Wanneer ondernemingen zonder leerstrategie vooruitblikken op de toekomst, dan is dat beeld niet bepaald rooskleurig.

“Het is verontrustend dat er nog zoveel bedrijven zijn zonder leerstrategie. Toch lijken ze de impact daarvan te beseffen: hun blik op de toekomst is verre van vrolijk.”

Laura van Heesch

Onderwijskundige bij Studytube

Nu leren, later oogsten

Investeren in leren en ontwikkelen is investeren in de toekomst van je bedrijf. Met een relevant, toegankelijk leeraanbod leid je je werknemers op tot duurzaam inzetbare werkkrachten, klaar voor elke golf van verandering die de komende jaren jullie branche zal overspoelen.

Bij organisaties zonder leerstrategie dringt dat besef door. Uit verschillende stellingen blijkt dat er toch enige onrust woekert: serieuze stappen zijn nodig om huidige én toekomstige problemen efficiënt aan te pakken.

Organisaties zonder L&D-strategie: een onzekere toekomst

HR-professionals (n=99)


In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?

Als onze organisatie niet snel serieuze stappen zet, dan zijn we niet in staat in te spelen op de veranderende omstandigheden

Als we niet gaan investeren in L&D, dan lukt het ons niet om het benodigde talent aan te trekken en te behouden

Er is (te) veel onbenut potentieel binnen onze organisatie

We hebben moeite om de essentiële kennis van medewerkers in de organisatie te borgen

De L&D-thema's van 2021

Op welke vijf L&D-thema's gaat jouw organisatie volgend jaar (waarschijnlijk) inzetten?

HR-professionals (n=421)


Persoonlijke ontwikkeling bovenaan

De bevraagde organisaties - met én zonder leerstrategie - kennen hun prioriteiten voor 2021. Een meerderheid (60%) wil in de nabije toekomst volop focussen op de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Ook uit de tweede en derde plek, respectievelijk duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling, blijkt een sterke interesse in de ontplooiing en verkenning van het beschikbare talent op de werkvloer.

“Het coronavirus zal op 1 januari 2021 niet ineens verdwenen zijn. Daarom blijven we inzetten op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Met flexibele, geschoolde krachten ben je optimaal voorbereid op de toekomst - hoe onzeker die nu ook lijkt.”

Sandra Veerman

Programmamanager Leren & Ontwikkelen

Dit wil je wellicht ook weten...

In dit tweede deel van de L&D Monitor ontdek je hoe L&D je bedrijfstoekomst minder onzeker maakt. Wil je echter ook weten wat de invloed is van de coronacrisis op L&D? Of welke rol leidinggevenden zouden moeten spelen in het L&D-beleid? Schrijf je dan in voor onze speciale L&D Monitor-nieuwsbrief en mis geen enkel cijfer!

De oplossing voor het ontwikkelen, verspreiden en afstemmen van kennis binnen organisaties.

Facebook Twitter LinkedIn